ورود به سایت

علی کریمی

  • مدرس دوره‌های آموزشی و سمینار برای سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف
  • مولف کتاب‌های مدیریتی به زبان انگلیسی و فارسی
  • مشاور مدیریت استراتژیک دپارتمان مطالعات توسعه و برنامه ریزی در شهرداری تهران و کرج
  • عضو هیات علمی رسمی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و MBA